Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de Sluispolderweg te Zaandam

Besluit op een verzoek om informatie over de Sluispolderweg te Zaandam. Het verzoek is op 3 november 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 14 juni 2022 dit besluit genomen.