Besluit op Wob-verzoek over leegstaande gebouwen in eigendom van het Rijk

Besluit op een verzoek om informatie over leegstaande Rijksgebouwen in bezit bij het Rijksvastgoedbedrijf. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).