Besluit op Wob-verzoek over bescherming van vissen bij slacht en doden

Besluit op een verzoek om informatie over de bescherming van vissen bij slacht en doden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).