Besluit op Wob-verzoek over afwijk inrichting secretariaat Adviescollege Stikstofproblematiek

Besluit op een verzoek om informatie over de van de Kaderwet adviescolleges afwijkende inrichting van het secretariaat van het (inmiddels opgeheven) Adviescollege Stikstofproblematiek. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Wob-verzoek over afwijk inrichting secretariaat Adviescollege Stikstofproblematiek (PDF | 9 pagina's | 257 kB)

Lijst van documenten (PDF | 6 pagina's | 238 kB)

Openbaar gemaakte documenten deel 1 (PDF | 193 pagina's | 12,8 MB)

Openbaar gemaakte documenten deel 2 (PDF | 86 pagina's | 5,9 MB)