Besluit op Wob-verzoek over NAM en groeperen parameters van injectiewater

Besluit op een verzoek om informatie over de NAM en het groeperen van enkele parameters van het injectiewater voor de locaties Rossum Weerselo 3 en 5 en het realiseren van een bypass voor drie injectieputten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit en lijst van documenten (PDF | 10 pagina's | 509 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 22 pagina's | 2,7 MB)