1e deelbesluit Wob-verzoek Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (BZK)

Besluit op een verzoek om informatie over de Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma en de consultatieprocedure van deze wet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

1e deelbesluit Wob-verzoek Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met offensief cyberprogramma (PDF | 6 pagina's | 1,9 MB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 214 pagina's | 8,2 MB)