Besluit op Woo-verzoek inzake relocatie 6 van Sea Watch en andere NGO schepen januari 2019

Op 2 september 2022 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet open overheid. Het verzoek betreft verzoek om stukken met betrekking tot de relocatie van drenkelingen in het algemeen en van Sea Watch en andere NOG-schepen in het bijzonder.