Beslissing op bezwaar tegen wob-besluit over grond in Oosterhout

Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een Wob-verzoek over de locatie Park 15 in Oosterhout.