Besluit op Woo-verzoek over Top 100 bedrijven ammoniak

Besluit op een verzoek om informatie uit de Emissieregistratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gerelateerd aan de zogenaamde ‘Top 100 bedrijven: ammoniak’, die op 19 april 2022 aan de Tweede Kamer is toegezonden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

De Leeswijzer is een toelichting op document 1 waarin een toelichting wordt gegeven op de totstandkoming en inhoud van het document door het RIVM.