Besluit op Woo-verzoek inzake de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het naamrecht

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 7 december 2022 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet open overheid. Het verzoek betreft informatie over de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het naamrecht.

Besluit op Woo-verzoek inzake de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het naamrecht (PDF | 8 pagina's | 210 kB)

Bijlage 1 - relevante artikelen uit de Woo (PDF | 3 pagina's | 55 kB)

Bijlage 2 - Inventarisatielijst Woo-verzoek (PDF | 7 pagina's | 80 kB)

Bijlage 3 - documenten bij Woo-besluit deel 1 (PDF | 98 pagina's | 29,8 MB)

Bijlage 3 - documenten bij Woo-besluit deel 2 (PDF | 2 pagina's | 8,2 MB)