Besluit op bezwaar tegen Woo-besluit inzake de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het namenrecht

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 31 mei 2023 een besluit genomen op een bezwaar tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het betreft informatie over de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het namenrecht.

Besluit op bezwaar tegen Woo-besluit inzake de handhaving van een niet-sekseneutrale vangnetbepaling in het namenrecht