Besluit op Woo-verzoek over samenwerkingsprotocol Libanese grensagentschappen

Besluit op een verzoek om informatie over samenwerkingsprotocol Libanese grensagentschappen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).