Besluit op Woo-verzoek over vijf EVOA-kennisgevingen

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie die ziet op de kennisgevingen met de volgende kenmerknummers: BE0001012385, DE4081/000647, DE1350/182235, DE4513/222024 en IE3112294. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over vijf EVOA-kennisgevingen