Besluit op Woo-verzoek over mestfraude periode april 2020 - juni 2022

Besluit op een verzoek om informatie over mestfraude in de periode april 2020 tot en met juni 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over mestfraude periode april 2020 - juni 2022