Besluit op Woo-verzoek over controle en handhaving gifkikkersoort schilderskikker

Besluit en openbaar gemaakte documenten bij een verzoek om informatie over de controle op en handhaving met betrekking tot de gifkikkersoort Dendrobates tinctorius (schilderskikker), met uitsluiting van persoonsgegevens en bedrijfsnamen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over controle en handhaving gifkikkersoort schilderskikker