Besluit op Woo-verzoek over bedrijfsactiviteiten specifiek bedrijf

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de bedrijfsactiviteiten van een specifiek bedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over bedrijfsactiviteiten specifiek bedrijf