Besluit op Woo-verzoek over een subisidie-aanvraag

Besluit op een verzoek om informatie over een subsidie-aanvraag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over een subisidie-aanvraag