Besluit op Woo-verzoek over doden van dieren

Besluit op een verzoek om informatie over alle besluiten en waarschuwingen wegens overtreding van de artikelen 1.11 tot en met 1.14 van het Besluit houders van dieren voor zover betrekking hebbende op niet voor productie gehouden dieren. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over doden van dieren