Besluit op Woo-verzoek over afgevoerde vleeskuikens

Besluit op een verzoek om informatie over vleeskuikenbedrijven die koppels vleeskuikens hebben afgevoerd over de periode 2018 tot en met 2023. Vleeskuikens zijn jong pluimvee dat speciaal voor vlees is grootgebracht. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over afgevoerde vleeskuikens