Besluit op Woo-verzoek over beleid fosfaatrechten

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over het beleid over ontheffing van fosfaatrechten uit de Meststoffenwet, de knelgevallenregeling en de beoordeling van artikel 1 Eerste Protocol, bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over beleid fosfaatrechten