Beslissing op bezwaar Woo-besluit over tv-toespraak minister-president 16 maart 2020

Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek om informatie over de televisietoespraak van premier Rutte op 16 maart 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Beslissing op bezwaar Woo-besluit over tv-toespraak minister-president 16 maart 2020