Besluit op Woo-verzoek over CITES-vergunningen Dendrobates Leucomelas

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle dossiers over CITES in- en (weer)uitvoervergunningen voor dieren behorende tot de soort Dendrobates Leucomelas. Specifiek, de periode 1992 tot heden voor de (weer)uitvoervergunningen en de periode 2002 tot heden voor de invoervergunningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over CITES-vergunningen Dendrobates Leucomelas

Bijlagen