Besluit Woo-verzoek inteelt tuigpaard

Besluit op een verzoek om informatie over inteelt, inteeltpercentage, inteelttoename en verwantschap bij het KWPN tuigpaard en de correspondentie hierover tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het stamboek KWPN (Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland). Het verzoek gaat over de periode van 1 januari 2018 tot 1 november 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit Woo-verzoek inteelt tuigpaard