Besluit op Woo-verzoek overzicht en trendinformatie relevante ernstige inbreuken Gemeenschappelijk Visserij Beleid

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van een overzicht, al dan niet in geanonimiseerde vorm, van alle relevante ernstige inbreuken van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid die sinds 23 mei 2022 hebben plaatsgevonden en om trendinformatie, die het structurele karakter van deze inbreuken aantoont. Let op: dit bestand is 509 MB groot.

Besluit op Woo-verzoek overzicht en trendinformatie relevante ernstige inbreuken Gemeenschappelijk Visserij Beleid