Besluit op Woo-verzoek over gifmelding

Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de afhandeling van een specifieke melding over gif. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over gifmelding