2e deelbesluit Woo-verzoek opvang asielzoekers en huisvesting statushouders in Amsterdam

Besluit op een verzoek om informatie over de afspraken van de opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders in de gemeente Amsterdam. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

2e deelbesluit Woo-verzoek opvang asielzoekers en huisvesting statushouders in Amsterdam