Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek over afbakeningsdocument hotspot COVID-19 AZ

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op verzoek over afbakeningsdocument hotspot COVID-19 AZ