Beslisnota bij aanbieding plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbieding plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw (PDF | 2 pagina's | 120 kB)