Beslisnota bij Kamerbrief over versterking burgerparticipatie en burgerfora

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over versterking burgerparticipatie en burgerfora (PDF | 2 pagina's | 108 kB)