Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het artikel overafzwakken maatregelen uit nieuw waterbeleid van het Rijk

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het artikel overafzwakken maatregelen uit nieuw waterbeleid van het Rijk (PDF | 1 pagina | 97 kB)