Beslisnota bij Kamerbrief voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting