Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen aantallen rijksambtenaren en externe inhuur

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over ontwikkelingen aantallen rijksambtenaren en externe inhuur