Beslisnota bij Kamerbrief over Hertelling in opdracht van centraal stembureau

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Hertelling in opdracht van centraal stembureau