Beslisnota bij Afschrift brief over dringende update aangaande Parkietenbos

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Afschrift brief over dringende update aangaande Parkietenbos