Beslisnota bij Kamervragen over bericht Werkgroep moet scherven van geflopte BES – top bijeenvegen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over bericht Werkgroep moet scherven van geflopte BES – top bijeenvegen