Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Meerjarenvisie Zicht op Nederland: samen datagedreven werken aan de fysieke leefomgeving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij Meerjarenvisie Zicht op Nederland: samen datagedreven werken aan de fysieke leefomgeving