Adviescolleges en commissies gelieerd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Overzicht van adviescolleges en commissies die gelieerd zijn aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het overzicht zijn ook de vergoedingen vermeld die de leden voor hun werkzaamheden ontvangen (versie april 2019).