Uitstelbrief over inwerkingtreding Wet elektronische publicaties

Uitstelbrief van staatssecretaris Knops over de inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties.
 

Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer.