Beantwoording Kamervragen ontwerpbegrotingen 2021 (H IIA, IIB, VII en Gemeentefonds)

Minister Ollongren  stuurt de antwoorden op de schriftelijke Kamervragen van de Tweede Kamer over de Ontwerpbegrotingen 2021 van de Staten-Generaal (IIA), de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en het Gemeentefonds.

Beantwoording Kamervragen ontwerpbegrotingen 2021 (H IIA, IIB, VII en Gemeentefonds) (PDF | 1 pagina | 74 kB)