Kamerbrief over huuronderwerpen en benutting woningvoorraad

Minister Ollongren stuurt de Tweede en Eerste Kamer een brief over huuronderwerpen en over de manier waarop de bestaande voorraad huur- en koopwoningen in Nederland beter kan worden benut.

Kamerbrief over huuronderwerpen en benutting woningvoorraad (PDF | 16 pagina's | 853 kB)

Onderwerpen Kamerbrief actuele huuronderwerpen

De minister besteedt in haar Kamerbrief aandacht aan de: 

  • manieren om de bestaande woningvoorraad beter te benutten (zodat meer woningen in bestaande bouw beschikbaar kunnen komen);
  • voortgang in het transparant(er) maken van huurprijzen;
  • evaluatie van de Wet doorstroming huurmarkt 2015;
  • voortgang van het actieplan 'Aanpak achterstanden' van de Huurcommissie;
  • start van een pilot (proef) tot digitalisering van de inkomenstoets;
  • uitvoering van de Wet eenmalige huurverlaging huurders met lager inkomen;
  • uitvoering van een Kamermotie over het mogelijk prijsopdrijvende effect van toeristische verhuur van woningen op de huizenprijzen;
  • consequenties van wetten op huurgebied op de afspraken in het Klimaatakkoord.