Kamerbrief met noties over het woonbeleid

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief met een aantal noties over het volkshuisvestelijk beleid.