Antwoorden op Kamervragen over het maken van landelijke prestatieafspraken met corporaties

Minister Ollongren (BZK) geeft antwoord op vragen over het maken van landelijke prestatieafspraken met woningcorporaties. Het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) heeft de vragen gesteld.