Kamerbrief halfjaarrapportage Colleges financieel toezicht januari – juli 2021

Staatssecretaris Knops ( BZK) stuurt het schriftelijk verslag van de werkzaamheden van het College Aruba financieel toezicht (CAft), College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) en College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES) naar de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.