Aanbiedingsbrief bij nazending nota's Ruimtelijke ordeningsbrief

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer een aantal beslisnota’s na die samenhangen met de Ruimtelijke ordeningsbrief van 17 mei 2022. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Aanbiedingsbrief bij nazending nota's Ruimtelijke ordeningsbrief (PDF | 1 pagina | 60 kB)