Kamerbrief verbreding takenpakket Rijksvastgoedbedrijf

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe opdracht aan het Rijksvastgoedbedrijf. Hiermee wordt de ambitie versterkt om rijksvastgoed (gronden en gebouwen) te benutten voor maatschappelijke doelen.