Kamerbrief over benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de benoeming van een nieuw lid voor de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp).

Kamerbrief over benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen