Beslisnota bij Kamerbrief over benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen