Antwoorden op Kamervragen over Kaderrichtlijn Water (KRW) en KRW-risicoanalyse voor vergunningverlening bouw- en infrasector

Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de KRW-risicoanalyse voor de vergunningverlening voor de bouw- en infrasector. De Tweede Kamerleden De Groot, Boulakjar en Van Ginneken (allen D66) hebben de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over Kaderrichtlijn Water (KRW) en KRW-risicoanalyse voor vergunningverlening bouw- en infrasector (PDF | 7 pagina's | 186 kB)