Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de lokale lastendruk

Minister De Jonge (BZK) meldt dat de antwoorden op vragen over de lokale lastendruk, later komen dan gebruikelijk. Het Kamerlid Van Eijk (VVD) heeft de vragen gesteld.

Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de lokale lastendruk