Woningmarktopgave in krimpregio’s tot 2040: achtergrondrapportage

Dit achtergrondrapport geeft nader inzicht in hetgeen ten grondslag ligt aan de woningmarktopgave, de behoefteraming en de kostenberekening. De uitkomsten van de opgave en de kostenberekening zelf staan in het hoofdrapport.

Woningmarktopgave in krimpregio’s tot 2040: achtergrondrapportage (PDF | 33 pagina's | 2,3 MB)